MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

EVLÜCE OTOMOTİV VE PETROL İNŞ. TAAH. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MÜŞTERİ

AYDINLATMA ve BİLGİLENDİRME METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla EVLÜCE OTOMOTİV VE PETROL İNŞ.TAAH.NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.(“ŞİRKET” veya “EVLÜCE OTOMOTİV” olarak adlandırılacaktır.)tarafından hazırlanmıştır.

“EVLÜCE OTOMOTİV”e iletilmiş kişisel veriler, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rıza veya KVKK madde 5’te yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerin işlenmediğini ve üçüncü kişilerle paylaşılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

1.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Faaliyetlerimiz kapsamında siz Müşterilerimizin aşağıda yer alan verilerinizi belirtilen amaçlar doğrultusunda toplamakta ve işlemekteyiz.

1.1. Veri Kategorizasyonu

Veri GruplarıKişisel Veriler( özel nitelikli olanlar da dahil)
Kimlik BilgisiAd, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, medeni durumu,  araç plaka bilgisi
İletişim BilgisiTelefon numarası, e-mail adresi, yerleşim yeri adresi
Finans BilgisiVergi kimlik numarası, kredi kartı bilgisi, banka IBAN numarası, banka hesap numarası, fatura bilgileri
Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi Kamera kayıtları ile kaydedilen görüntüler
Cinsiyet Bilgisi Cinsiyet
Yakın Bilgisi Yakın bilgisi
Görsel ve İşitsel Kayıtlar“EVLÜCE OTOMOTİV”in  tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere işyeri ( işyeri sayılan) alanlarında çekilen fotoğraf ve videolar
Hukuki İşlem BilgisiAdli mercilerle ile yapılan yazışmalarda ve olası bir yargı sürecinde mahkemelere verilecek dava ve cevap dilekçelerinde yer alan kişisel veri içeren bilgiler
Müşteri işlem Bilgisi Talep bilgisi, Şikayet Bilgisi
İşlem Güvenliği IP adresleri bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgisi, şifre ve parola bilgisi    vb.
Risk YönetimiTicari,teknik,idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler v.b.

1.2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği

Veri KategorisiVeri İşleme Amacı
Fiziksel Mekan Güvenlik BilgisiAcil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi İş Faaliyetlerin Yürütülmesi /Denetimi Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri,Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi İletişim faaliyetlerinin yürütülmesiİş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / DenetimiMal/Hizmet Satış Süreçlerinin YürütülmesiMal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin YürütülmesiMüşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin YürütülmesiOrganizasyon ve Etkinlik Yönetimi Sigorta İşlemlerinin Takibi Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi Talep ve Şikayetlerin TakibiBilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Finans BilgileriFinans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi 
Müşteri İşlem Bilgisiİş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / DenetimiTalep ve Şikayetlerin TakibiMal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
İşlem GüvenliğiBilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Risk GüvenliğiBilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi / Denetimi Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Cinsiyetİş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / DenetimiMal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi 
Görsel ve işitsel kayıtlarıAcil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Hukuki İşlem BilgisiHukuk İşlerinin Takibi ve YürütülmesiSözleşme süreçlerinin yürütülmesiYetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Kimlik Verisi, İletişim VerisiMüşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Kimlik Verisi, İletişim Verisi, PazarlamaFirma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin YürütülmesiPazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesiİş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve DeğerlendirilmesiÜrün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

2. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Alıcı GrubuAktarım Amacı
Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıYazılı talep halinde ve olası bir yargı sürecinde ispat yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz amacıyla Mahkemeler, Savcılıklar ve Emniyet birimleriDenetim halinde Gelir İdaresi Başkanlığı 
İş Ortağı (Bankalar, mali müşavirler)Kredi kartı tahsilatı, ücret iadesi gibi sebeplerle ilgili bilgilerinin bankaya verilmesi Mali kayıtların denetlenmesi
İş ortağı(mali müşavir)Finansal ve mali tabloların Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanması.
İş ortağı(Broker Sigorta Şirketi)Sigorta İşlemlerinin Takibi
Tedarikçi (E-posta hizmeti tedarikçisi)Mal ve Hizmet satın alması, sözleşme ilişkisinin kurulması, bilgilendirme gibi yazışma bilgilerinin iletilmesi
Tedarikçi (Bilgi sistemleri tedarikçi şirketi)Bilgi Teknolojileri Destek Hizmetlerini sağlamak için
Hissedarlarİş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
Avukatlar,OSGB Firması,Denetçiler, Vergi Danışmanları,Danışmanlık ve Hizmet alınan diğer üçüncü kişilerİş faaliyetlerinin yürütülmesi, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

            Kişisel verileriniz, “EVLÜCE OTOMOTİV” tarafından yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda, tarafınızca sözleşme formlarının doldurulması yöntemleri ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz siz müşterilerimize daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi, ticari ilişkinin başlaması ve sürdürülebilmesi, ticari ve idari faaliyetlerini iş ve sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sunulabilmesi amacıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde sözleşmenin kurulması veya ifası, “EVLÜCE OTOMOTİV”in meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve bulunması halinde ilgilinin açık rızası işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

            4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

            Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

1-)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  2-)Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

3-)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4-)Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5-)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6-)Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7-)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

8-)Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

       Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, (www.evluce.com) uzantılı internet sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile “EVLÜCE OTOMOTİV” e iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için (www.evluce.com) adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi yazılı olarak aşağıda belirtilen adresimize veya info@evluce.com adresimize iletebilirsiniz.

EVLÜCE OTOMOTİV VE PETROL İNŞ. TAAH. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Akkent Mah. Ankara Yolu Bulvarı No:82 Merkez/ Çorum

Mersis No: 0360005113300013

Telefon: +90 364 235 0212

E – Posta: info@evluce.com

Kep Adresi: evluce@hs01.kep.tr

Web Adresi: www.evluce.com

Ford 2.EL