İŞ BAŞVURU FORMU VE AYDINLATMA METNİ

FOTOĞRAF

                                 İŞ BAŞVURU FORMU

Başvuru Tarihi                       :

Başvurulan Pozisyon              :

A. KİŞİSEL BİLGİLER

Adınız Soyadınız Doğum Yeriniz 
TC Kimlik No Doğum Tarihiniz 
CinsiyetinizBayan                      Erkek
UyruğunuzTC                            Diğer    ……….
İkametgah Adresiniz 
Telefon NumaranızEv:Cep1:Cep2:
E-posta adresiniz                                       @
Askerlik DurumunuzTamamlandıTerhis Tarihi 
TecilliTarih 
MuafMuafiyet Nedeni 
Sürücü belgeniz var mı? B                C              D               E              F              Yok
Medeni DurumunuzEvli                Bekar  
Sigara Kullanıyor musunuz?Evet               Hayır  

B. EĞİTİM BİLGİLERİ

 Okul AdıBölümüBaşlangıç TarihiBitiş TarihiMezuniyet Derecesi
Lise     
Ön Lisans     
Lisans     
Y. Lisans     
Doktora     

C. YABANCI DİL BİLGİSİ

DilOkumaYazmaKonuşma
OrtaİyiÇok iyiOrtaİyiÇok iyiOrtaİyiÇok iyi
1-         
2-         
3-         

D. BİLGİSAYAR BİLGİSİ

ProgramÇok İyiİyiOrtaAz
Excel    
Word    
Power Point    

E. İŞ TECRÜBESİ (Sondan başa doğru)

Firma/Kurum AdıGörevinizGiriş TarihiÇıkış TarihiAyrılma SebebiAldığınız Ücret (Net/Brüt)
      
      

F. KATILDIĞINIZ KURS / SEMİNER/ SERTİFİKA / ÖDÜL ve TAKDİRLER

KonuKurumSüreTarih
      
    
    

G. DİĞER BİLGİLER

Herhangi bir sağlık probleminiz var mı?Hayır             Evet               Varsa Açıklayınız:
Size Ulaşılamadığında Aranacak Kişinin;Adı-SoyadıYakınlığıTelefonu
   

H.REFERANSLAR (Çalıştığınız Yerlerde Yönetici/Sorumlu/,Amir Pozisyonunda Olan Kişiler)

Adı, SoyadıÇalıştığı KurumGöreviTelefon Numarası
    
    

I. ÜCRET BEKLENTİNİZ

Brüt Net 

J. EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ

       
Vardiyalı çalışır mısınız?             Evet                                 Hayır

Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu beyan ederim.    

Aday                                                                                                Onay

Ad, Soyad       :                                                                                             Ad, Soyad     :     

İmza                  :                                                                                             İmza              : 

Tarih              :                                                                                            Tarih            :

EVLÜCE OTOMOTİV VE PETROL İNŞ. TAAH. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İŞ BAŞVURU FORMU

AYDINLATMA ve BİLGİLENDİRME METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla EVLÜCE OTOMOTİV VE PETROL İNŞ. TAAH. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  (“ŞİRKET” veya “EVLÜCE OTOMOTİV” olarak adlandırılacaktır.)tarafından hazırlanmıştır.

“EVLÜCE OTOMOTİV”e iletilmiş kişisel veriler, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rıza veya KVKK madde 5’te yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerin işlenmediğini ve üçüncü kişilerle paylaşılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

1.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Faaliyetlerimiz kapsamında siz iş başvurusunda bulunan adaylarımıza ait aşağıda yer alan verilerinizi belirtilen amaçlar doğrultusunda toplamakta ve işlemekteyiz.

1.1.Veri Kategorizasyonu

Veri GruplarıKişisel Veriler( özel nitelikli olanlar da dahil)
Kimlik BilgisiAd, soyadı, T.C. kimlik numarası, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni durumu, Uyruğu ,Yakınına ait kimlik bilgisi
İletişim BilgisiTelefon numarası, Adres Bilgileri, Yakınına ait telefon numarası
Referans Bilgisi Özgeçmiş bilgileri, Başvuru formunda referans olarak bildirdiği isimler
Eğitim Bilgisi Mezun olduğu Okullar; Yabancı dil bilgisi Katıldığı kurs, seminer ve aldığı sertifikalar, ödüller
Mesleki Deneyim Bilgisiİş görüşmesi sırasında uygulanan yetenek testleri sonucu ortaya çıkan performans verisi, katıldığı kurs, seminer ve aldığı sertifikalar, ödüller
Fiziksel Mekân Güvenliği BilgisiKamera kayıtları ile kaydedilen görüntüler
Cinsiyet Bilgisi Cinsiyet
Görsel ve İşitsel KayıtlarEVLÜCE OTOMOTİV”in tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere iş yeri ( iş yeri sayılan yerlerde) alanlarında çekilen fotoğraf ve videolar, iş başvuru formu için sizden alınan fotoğraf
Hukuki İşlem BilgisiAdli mercilerle ile yapılan yazışmalarda ve olası bir yargı sürecinde mahkemelere verilecek dava ve cevap dilekçelerinde yer alan kişisel veri içeren bilgiler
Pazarlama VerisiAnket çalışmasıyla elde edilen veriler, Çerez kayıtları
Sağlık Verisi ( özel nitelikli veri) Kişinin kendi rızasıyla ilettiği sağlık verileri
Risk YönetimiTicari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler
DiğerSürücü Belgesi Bilgisi, Askerlik Bilgisi, Bilgisayar Bilgisi, Sigara alışkanlığının bulunup bulunmadığı, imza bilgisi, el yazısı

1.2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği

Veri KategorisiVeri İşleme Amacı
Fiziksel Mekan Güvenlik BilgisiAcil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi İş Faaliyetlerin Yürütülmesi /Denetimi Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileriİş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi İnsan kaynakları operasyonları yönetimi kapsamında İşe Alım Politikaları ve İstihdam ve Özlük Yönetimi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi Talep/Şikayetlerin Takibi Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
İşlem Bilgisiİş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Talep/ Şikayetlerin Takibi,
Yakın Bilgisiİletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Hukuki İşlem BilgisiHukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Cinsiyetİş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
Görsel ve İşitsel KayıtlarAcil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sağlık Verisiİş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kimlik Verisi, İletişim Verisi, PazarlamaPazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

2. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Alıcı GrubuAktarım Amacı
Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinizeHukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla
Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıOlası bir yargı sürecinde ispat yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz amacıyla Kanunlardan ve diğer yasal düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemeiz amacıyla
Avukatlar, Danışmanlar,Denetim Firmaları ve Diğer Özel Hukuk Tüzel Kişileriİş Faaliyetlerinin yerine getirilmesi ve kanundan kaynaklanan sorumlulukların yerine getirilmesi
Tarafınızca referans olarak gösterdiğiniz kişilerleTeyitleşmek amacıyla

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, “EVLÜCE OTOMOTİV” tarafından yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda,  tarafınızca başvuru formunun doldurulması yöntemi ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde sözleşmenin kurulması veya ifası, “EVLÜCE OTOMOTİV” in  meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve bulunması halinde ilgilinin açık rızası işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

1-)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2-)Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

3-)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4-)Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5-)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6-)Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7-)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

8-)Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

            Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, (www.evluce.com) uzantılı internet sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile “EVLÜCE OTOMOTİV”e iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

            Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için (www.evluce.com) adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi yazılı olarak aşağıda belirtilen adresimize veya info@evluce.com adresimize iletebilirsiniz.

EVLÜCE OTOMOTİV VE PETROL İNŞ. TAAH. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Akkent Mah. Ankara Yolu Bulvarı No:82 Merkez/ Çorum

Mersis No: 0360005113300013                    

Telefon: +90 364 235 0212     

E – Posta: info@evluce.com

Kep Adresi: evluce@hs01.kep.tr

Web Adresi: www.evluce.com

Ford 2.EL